top of page
png logo uss.png

Универзитетско студентско собрание

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Што е УСС?

Најголемата студентска организација во Македонија

Според Законот за високо образование од 02.05.2018, Универзитетското студентско собрание е тело на универзитетот во кое членуваат претставници на студентите.

Универзитетското студентско собрание ги штити интересите на студентите, учествува преку свои претставници во одлучувањето во органите и телата на универзитетот и ги претставува студентите во рамки на високото образование како членови на академската заедница.

Контактирај не :)

Митрополит Теодосиј Гологанов 28, 1000, Македонија

viber_image_2024-01-19_17-30-58-708_edited.jpg
bottom of page